Arkivera ditt intranät innan du ska göra stora förändringar in det eller släcka ner det. Du vill inte förlora allt material i det gamla intranätet. Men du vill inte heller vara tvungen att spara hela det gamla publiceringssystemet för att kunna läsa ditt gamla intranät.

Intranät definierar vi som icke-publika webbplatser. Arkivering av intranät har två parametrar som gör att det är mer komplicerat än publika webbplatser: konfidentiell information och mängden system- och tjänstekopplingar.

Uppstartsprocess

Enstaka avbilder

Löpande avbilder

Leverans och åtkomst

Vi har ett partnerskap med Centrum för Näringslivshistoria (CfN), och arbetar särskilt intensivt med dem vid arkivering av intranät för våra företagskunder. Leveranser av statliga intranät sker alltid i intranätets befintliga IT-miljö.

Vid arkiveringsprojekt för intranät upprättas en projektplan tillsammans med kunden. Det kräver olika grad av konsultinsatser beroende på hur komplext intranätet är och kan inkludera delprojekt från andra IT-konsulter för systemkopplingar. Lagring av intranätarkiv för företag sker hos CfN. Detta innebär att löpande åtkomst är begränsad men hög säkerhetsnivå.