Archiwwwe är en tjänst som avbildar och arkiverar webbplatser, intranät och sociala medier; allt från mindre enkla webbplatser till stora och komplexa intranät.

Tjänsten används av stora och små företag, ideella verksamheter, av myndigheter och av andra offentliga förvaltningar. Våra beställare består av informationschefer, digitala chefer, bolagsjurister och arkivarier.

Archiwwwe är en tjänst som enkelt arkiverar din webbplats, ditt intranät och dina sociala medier. Tjänsten används för att säkra dina historiska publika informationsflöden, oavsett som din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare består främst av informations- och kommunikationschefer, arkivarier och digitala chefer. Våra beställare har ibland olika syften med att arkivera sina webbplatser. Vi har delat in våra beställare i tre grupper: företag, offentliga verksamheter och våra partners.